مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه تعاون تمدید شد
تا پایان ۱۴۰۰

مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه تعاون تمدید شد

اخبار پولی مالی- بانک توسعه تعاون ، براساس مجوز های بانک مرکزی ودر راستای «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی کشور» مهلت استفاده از این قانون تا پایان اسفند ماه 1400 تمدیدکرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز