قهرمانی تیم فوتبال کارگری شرکت مس در «جام فیفکو» باعث افتخار کشور است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

قهرمانی تیم فوتبال کارگری شرکت مس در «جام فیفکو» باعث افتخار کشور است

اخبار پولی مالی-دکتر اردشیر سعدمحمدی ضمن تبریک قهرمانی تیم فوتبال کارگری مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در مسابقات جام شرکت‌های جهان «فیفکو»، بر ضرورت تداوم موفقیت‌های ورزشی ورزشکاران شرکت مس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.
تقدیر از قهرمان مسابقات شرکت‌های جهان در فیفکو
با حضور مدیرعامل شرکت مس انجام شد؛

تقدیر از قهرمان مسابقات شرکت‌های جهان در فیفکو

اخبار پولی مالی- در مراسمی با حضور دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس از تیم فوتبال مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، قهرمان مسابقات شرکت‌های جهان (FIFCO)، تجليل شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی