روابط عمومی؛ محل تلاقی «بازتاب تلاش سازمانها» با «حق اطلاع یابی مردم»
پیام مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی؛ محل تلاقی «بازتاب تلاش سازمانها» با «حق اطلاع یابی مردم»

اخبار پولی مالی-عناوین نمادین سالانه در تقویم رسمی، در حقیقت ابراز قدرشناسی و ارج گزاری جامعه نسبت به نیروهای شاغل در عرصه های مورد نظر است و بایسته است که در روز «ارتباطات و روابط عمومی» نیز سیاستگذاران و مدیران سازمان ها این مناسبت را به مثابه فرصتی برای اندیشیدن به چگونگی تقویت این حوزه، تسهیل کار نیروهای خدوم روابط عمومی‌ها و کنکاش در راه های پشتیبانی افزون‌تر از خدمات این حوزه بپردازند.

استخدام در فولاد خراسان (نیشابور)

استخدام در فولاد خراسان (نیشابور)

اخبار پولی مالی--شرکت مجتمع فولاد خراسان برای تامین نیروی انسانی تخصصی، در محل کارخانه (واقع در شهرستان نیشابور) به افراد با تخصص های زیر نیازمند است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز