فولاد مبارکه ارزنده‌ترین شرکت فولادی ایران است
بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی فولادسازان بورس؛

فولاد مبارکه ارزنده‌ترین شرکت فولادی ایران است

اخبار پولی مالی- بر اساس سود برآوردی گزارش اجماع که نظر تعداد قابل‌توجهی از مدیران سرمایه‌گذاری و تحلیلگران بازار سرمایه است، شرکت فولاد مبارکه با P/ E کمتر از ۵ در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن، فولاد خوزستان و فولاد کاوه جنوب و فولاد هرمزگان با P/ E به ترتیب ۵/ ۵ و ۸/ ۵ در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.