هیئت مدیره جدید مجتمع صنعتی فولاد اسفراین منصوب شدند
با حکم معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو؛

هیئت مدیره جدید مجتمع صنعتی فولاد اسفراین منصوب شدند

اخبار پولی مالی-اعضای جدید هیئت مدیره مجتمع صنعتی فولاد اسفراین با حکم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب و سعید کاظمی به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز