۱۶۸ میلیون تومان خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی پرداخت شد

۱۶۸ میلیون تومان خسارت به فوتی‌های حوادث رانندگی پرداخت شد

اخبار پولی مالی_ بررسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته نشان می‌دهد متوسط خسارت پرداختی به زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی این سال بابت هر متوفی ۱۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت هر مجروح ۹۰ میلیون تومان گزارش شده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز