ضرورت تغییر مدل های کسب و کار بر بستر فن آوری
رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی تأکید کرد:

ضرورت تغییر مدل های کسب و کار بر بستر فن آوری

اخبار پولی مالی_ رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی با اشاره به نقش فن آوری در تغییر مدل های کسب و کار در دنیای امروز، خاطرنشان کرد: نگرش ما در فضای کسب و کار نیز متناسب با تغییرات محیط و حوزه فن آوری باید تغییر کند.

سرمایه انسانی چابک و مجهز به فن آوری روز زمینه ساز رشد صنعت بیمه است
رئیس کل بیمه مرکزی در آیین رونمایی از اپلیکیشن بنو:

سرمایه انسانی چابک و مجهز به فن آوری روز زمینه ساز رشد صنعت بیمه است

اخبار پولی مالی- شتابدهنده ها و اپلیکیشن ها، رقیب شبکه فروش نیستند و تمامی کارگزاران و نمایندگان بیمه باید خود را به ابزارهای نوین و فناوری های روز مجهز کنند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز