«نهضت آب» را در منطقه عسلویه آغاز می‌کنیم
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

«نهضت آب» را در منطقه عسلویه آغاز می‌کنیم

اخبار پولی مالی-مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اشاره به اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی گروه در قبال مناطق همجوار صنعت، بر آغاز «نهضت آب» در منطقه تاکید کرد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز