اندکی تغییر در زمان برگزاری رویداد‌های حوزه فناوری‌های مالی

اندکی تغییر در زمان برگزاری رویداد‌های حوزه فناوری‌های مالی

اخبار پولی مالی_ اکوسیستم صنایع‌ مالی، بانکی، پرداخت و فناوری منتظر برگزاری سه رویداد بزرگ حوزه فناوری‌های مالی هستند که عبارتند از: نمایشگاه تراکنش استانبول، هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران و رویداد Kish fintex که پیش از این زمان آن ها در مهرماه، آذرماه و بهمن ماه ۱۴۰۱ وعده داده شده بود.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز