مدیر عامل بانک رفاه کارگران موفقیت کاروان ورزشی کارگری ایران را تبریک گفت
در پی موفقیت کاروان ورزشی کارگری ایران :

مدیر عامل بانک رفاه کارگران موفقیت کاروان ورزشی کارگری ایران را تبریک گفت

اخبار پولی مالی-در پی موفقیت کاروان ورزشی کارگری ایران و کسب 40 مدال رنگارنگ در مسابقات جهانی آتن، اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پیامی این موفقیت را تبریک گفت.
بیمه آسیا در اردبیل شعبه زد
با حضور مدیرعامل بیمه آسیا

بیمه آسیا در اردبیل شعبه زد

اخبار پولی مالی- در تمام دنیا هیچ عملیات اقتصادی، صنعتی، حمل و نقل و ... بدون پوشش بیمه شکل نمی گیرد. و خوشبختانه عملکرد صنعت بیمه در ایران، در حمایت از کلیه فعالیت های اقتصادی و تولیدی، قابل توجه بوده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی