فصل «بارانی شو» بیمه باران آغاز شد

فصل «بارانی شو» بیمه باران آغاز شد

اخبار پولی مالی_ جشنواره بارانی شو که با هدف قدردانی از عملکرد برتر انواع اجزای شبکه فروش و تسهیل شرایط خرید بیمه‌نامه برای بیمه‌گزاران طراحی شده است، از بدو تاسیس همواره در نظر داشت با برگزاری جشنواره‌های ادواری فرهنگ بیمه‌های زندگی و اهمیت و کاربرد آن را بیش از پیش ترویج کند.