فروش فولاد مبارکه ۱۴۱ درصد رشد کرد
در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰؛

فروش فولاد مبارکه ۱۴۱ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی-گزارشی از میزان تولید و فروش شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان رشد فروش شرکت در ۶ ماهه اول امسال ۱۴۱ درصد به ثبت رسیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400