فروش املاک و مستغلات بانک ایران‌زمین
از طریق مزایده عمومی صورت می گیرد:

فروش املاک و مستغلات بانک ایران‌زمین

اخبار پولی مالی- بانک ایران‌ زمین در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد / نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400