کارگزاری بانک انصار و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان به تفاهم رسیدند
در راستای ارتقای بازار سرمایه ایران صورت گرفت:

کارگزاری بانک انصار و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان به تفاهم رسیدند

اخبار پولی مالی- شرکت کارگزاری بانک انصار و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در راستای بالا بردن فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای بازار سرمایه ایران و آموزش سرمایه گذاری هوشمند و حرفه ای سرمایه گذاران،  تفاهم نامه منعقد کردند.