بانک پارسیان در مسیر احیای روستاها

بانک پارسیان در مسیر احیای روستاها

اخبار پولی مالی_ در طول سال‌های گذشته رویکرد بانکداری اجتماعی بانک پارسیان همواره هدایت فعالیت‌های بانکی در مسیر اهداف اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه پایدار در کشور بوده است.