رکورد زنی‌های بی‌سابقه «کرادفاندینگ» در فرابورس
مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران خبر داد؛

رکورد زنی‌های بی‌سابقه «کرادفاندینگ» در فرابورس

اخبار پولی مالی-  طی دو الی سه روز گذشته تأمین مالی طرح 10 میلیاردی جدیدی آغاز شد و با در دست بودن دو الی سه طرح تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود رقم تأمین مالی جمعی تا پایان امسال به 100 میلیارد تومان برسد،مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در وبینار سلسله رویدادهای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، دستاوردها و تجارب موفق تأمین مالی دانش‌بنیان در فرابورس ایران را بررسی و تشریح کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز