نتایج حاصل از داده‌ها باید منجر به اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی گردد
مدیرعامل بیمه ایران:

نتایج حاصل از داده‌ها باید منجر به اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی گردد

اخبار پولی مالی_ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران در جلسه یکشنبه های تحول و آیین رونمایی از " پیشخوان بر خط مرکز جامع ارتباط با ذی نفعان بیمه ایران ( صدای مشتری )" ، تاکید کرد: داده هایی که در مرکز SRM تولید می شود بسیار ارزشمند بوده و نتایج حاصل از داده های این مرکز باید منجر به اصلاح فرآیند های خدمت رسانی و تصمیم گیری ها گردد.