بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در بیمه ملت

بخشودگی جرائم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در بیمه ملت

اخبار پولی مالی_ با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در بازه زمانی 35 روزه از 15 بهمن تا پایان روز 19 اسفندماه سال ۱۴۰1 تمامی جرائم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

بخشودگی صد درصد جرائم وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در بیمه ملت

بخشودگی صد درصد جرائم وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در بیمه ملت

اخبار پولی مالی_ با اعلام نهاد ناظر صنعت بیمه و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در بازه زمانی هجده روزه از سیزدهم آذر تا پایان روز سی‌ام آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ تمامی جرائم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز