بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم
خلاصه عملکرد اقتصادی دولت گذشته؛

بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم

اخبار پولی مالی_ آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال های 92 تا 1400 به حدود نصف دوره هشت ساله پیش از آن کاهش یافت. در این میان بخش ساختمان شدیدترین کاهش را تجربه کرد به طوری که متوسط رشد 4.6 درصدی در دولت نهم و دهم به رشد منفی 4.6 درصدی تبدیل شد. با این حال با شروع دولت سیزدهم این روند بهبود چشمگیری داشته است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز