انجام واکسیناسیون کارکنان شرکت آهن و فولاد ارفع

انجام واکسیناسیون کارکنان شرکت آهن و فولاد ارفع

اخبار پولی مالی- واکسیناسیون کارکنان شرکت آهن و فولاد ارفع به منظور مقابله با ویروس کرونا از سه شنبه 16 شهریورماه آغاز شده و تا واکسیناسیون تمامی کارکنان شاغل در شرکت و پیمانکاران تابعه، ادامه خواهد داشت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400