موفقیت‌های شرکت مرهون همکاران و حمایت خانواده‌های آنها است
مهندس رخصتی در جشن دانش پژوهان ممتاز ذوب آهن اصفهان:

موفقیت‌های شرکت مرهون همکاران و حمایت خانواده‌های آنها است

اخبار پولی مالی-در ادامه جشن های ویژه دانش پژوهان ممتاز خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان، دومین روز این جشن ها با حضور مهندس رخصتی مدیرعامل شرکت، تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و خانواده های آن ها، ۱۱ تیرماه در مجموعه فرهنگی، ورزشی شهدای مخابرات اصفهان برگزار شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز