بیمه ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهمنامه همکاری همه‌جانبه امضا کرد

بیمه ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهمنامه همکاری همه‌جانبه امضا کرد

اخبار پولی مالی_ شرکت سهامی بیمه ایران با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران و درحضور احمد صفرزاده معاون فنی، مجید رحمتی مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران، رامین رحیم نیا معاون توسعه مدیریت، برنامه ریزی و منابع و مسعود رفعتی مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مدیران بیمه ایران و دانشگاه ، تفاهم نامه همکاری همه جانبه امضا کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز