مراکز ارائه‌دهنده خدمات ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه هستند
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:

مراکز ارائه‌دهنده خدمات ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه هستند

اخبار پولی مالی_ مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تمام مراکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز