صنعت بیمه گام خوبی در خلق الگوهای نو برداشته است
عضو شورای نگهبان در آیین رونمایی از مرکز نوآوری صنعت بیمه:

صنعت بیمه گام خوبی در خلق الگوهای نو برداشته است

اخبار پولی مالی_ عضو شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه کشور از اقدامات صنعت بیمه در خلق خدمات و محصولات نوین بیمه‌ای به ویژه به بیمه تکافل قدردانی کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز