آموزش و توانمندسازی کلید تحول دیجیتال است
مدیرعامل بیمه ایران‌معین:

آموزش و توانمندسازی کلید تحول دیجیتال است

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی، داریوش محمدی، مدیرعامل شرکت بیمه ایران‌معین در پنل تخصصی آموزش و توانمندسازی دیجیتالی که همزمان با برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه در سالن مصلی نژاد دانشگاه الزهرا برگزار شد، گفت: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی کلید تحول دیجیتال است. به گزارش،