عزل رؤسای برخی شعب و اقدامات تنبیهی برای متخلفان سود سپرده بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد؛

عزل رؤسای برخی شعب و اقدامات تنبیهی برای متخلفان سود سپرده بانکی

اخبار پولی مالی_ بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپرده های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانکها و شعبه های متخلف انجام شد.