پیشنهاد کلیدی در روند ارزش گذاری عرضه های اولیه

پیشنهاد کلیدی در روند ارزش گذاری عرضه های اولیه

اخبار پولی مالی_ در بازار سرمایه موضوع عرضه های اولیه برای فعالین بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است بدین منظور بحث ارزش گذاری سهام شرکت ها توسط نهادهای مالی ذیصلاح همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است زیرا فرایند ارزش گذاری در بورس و فرابورس به اطلاع عموم سرمایه گذاران می رسد تا مبنایی برای تعیین قیمت سهام به حساب آید.