عزم جدی سازمان بورس برای عرضه عمومی شرکت‌های سهامی عام پروژه
رئیس سازمان بورس عنوان کرد:

عزم جدی سازمان بورس برای عرضه عمومی شرکت‌های سهامی عام پروژه

اخبار پولی مالی_ رئیس سازمان بورس در بازدید از شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به آینده مثبت صنعت مس در افق ۴۰ سال آینده، از عزم جدی سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای عرضه عمومی شرکت‌های سهامی عام پروژه خبر داد.