عرضه خودرو در بورس طبق روال گذشته ادامه یابد
وزیر اقتصاد:

عرضه خودرو در بورس طبق روال گذشته ادامه یابد

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست این وزارتخانه حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است، دستور داد: با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال گذشته ادامه یابد.

عرضه خودرو در بورس افزایش می‌یابد
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس:

عرضه خودرو در بورس افزایش می‌یابد

اخبار پولی مالی_ عرضه خودرو در بورس کالا افزایش می‌یابد و تجربه عرضه‌ها نیز نشان دهنده کاهش انگیزه سوداگری در بازار خودرو و تداوم عرضه‌ها به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است.