عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سهام
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:

عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سهام

اخبار پولی مالی- سازمان بورس قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تأمین مالی کنند.