راهکارهای جدید سازمان بورس برای پیشگیری از تخلف عدم پرداخت سود سهام

راهکارهای جدید سازمان بورس برای پیشگیری از تخلف عدم پرداخت سود سهام

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار از اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه مربوط به تخلف برخی از ناشران اوراق بهادار، با موضوع عدم پرداخت سود سهام خبر داد.