رشد ۹۸ درصدی پورتفوی بیمه البرز در سال جاری
محسن پورکیانی، مدیر عامل اعلام کرد:

رشد ۹۸ درصدی پورتفوی بیمه البرز در سال جاری

اخبار پولی مالی- بیمه ها و بازار سرمایه در کشور ما وظیفه تامین مالی خود را انجام نمی دهند و همه این وظیفه بر دوش بانک هاست و این همان است که می گویند اقتصاد ایران بانک محور است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی