حمایت بانک رفاه کارگران از برقراری عدالت آموزشی
در استان بوشهر صورت گرفت:

حمایت بانک رفاه کارگران از برقراری عدالت آموزشی

اخبار پولی مالی- بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف برقرار عدالت آموزشی در استان بوشهر، نسبت به اهدای تجهیزات رفاهی، آموزشی و کمک آموزشی به دانش‌آموزان شهرستان دشتی این استان، اقدام کرد.

اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای برقراری عدالت آموزشی
گزارش:

اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای برقراری عدالت آموزشی

اخبار پولی مالی- یکی از وظایف نهادهای مالی، انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه آموزش و پرورش است. در صورتی که این مسئولیت به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند اثرات مثبت فراوانی در توسعه و آبادانی کشور داشته باشد.