جذب سرمایه بالا در منطقه ویژه خلیج فارس در سالی که گذشت
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج ‌فارس مطرح کرد:

جذب سرمایه بالا در منطقه ویژه خلیج فارس در سالی که گذشت

اخبار پولی مالی-معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس بیان داشت که منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال گذشته از نظر جذب سرمایه‌گذاری بسیار درخشان بوده و رشد جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه، علی‌رغم همه تحریم‌ها و به دلیل پتانسیل‌های موجود در منطقه بالا بوده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز