رشد سود مشارکت بیمه های زندگی بیمه ایران

رشد سود مشارکت بیمه های زندگی بیمه ایران

اخبار پولی مالی-مدیرکل سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت در نشستی صمیمی در خصوص طرح تحول ، اقدامات ودستاوردهای مدیریت سرمایه گذاری در سال 1400 طی سخنانی اظهار داشت : بعد از استقرار تیم سرمایه گذاری در این مجموعه و با اجرای طرح تحول ، بهره مندی از مشاوره شورای سرمایه گذاری ، تلاش و برنامه ریزی کارکنان این مدیریت ، عملکرد بورسی شرکت سهامی بیمه ایران ، در سال ۱۴۰۰ و همچنین ۳ ماهه اول ۱۴۰۱ ، بازدهی مناسب تری نسبت به شاخص کل بورس داشت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز