طلب ۳۲۸هزار میلیاردی بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت

طلب ۳۲۸هزار میلیاردی بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت

اخبار پولی مالی_ بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان مرداد سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت به‌ترتیب ۱۷۰.۹ هزار میلیارد تومان و ۱۵۶.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.