هزینه های استخراج طلا
نگاهی به فعالیت صنعت معادن طلا

هزینه های استخراج طلا

اخبار پولی مالی- به صورت کلی استخراج طلا اثرات منفی قابل توجهی بر محیط زیست دارد. می تواند آب آشامیدنی را آلوده کند، محیط های بکر را از بین ببرد و سلامت مردم و اکوسیستم ها را به خطر بیندازد. این فرآیند شامل استفاده از مواد سمی مانند جیوه و سیانید در فرایند تولید است. به عنوان یک مثال قابل در:، تولید طلا برای یک حلقه ازدواج به تنهایی 2 تن زباله تولید می کند .