پرداخت ۳۰هزارمیلیارد ریال از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد
معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد:

پرداخت ۳۰هزارمیلیارد ریال از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد

اخبار پولی مالی_ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در هفته جاری و استمرار این فرایند تا تسویه بخش قابل‌توجهی از مطالبات این مراکز خبر داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز