ارائه تسهیلات بانکی به جایگاه‌داران سوخت برای اجرای طرح کهاب
مدیر مهندسی و طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد:

ارائه تسهیلات بانکی به جایگاه‌داران سوخت برای اجرای طرح کهاب

اخبار پولی مالی_ سامانی از ارائه تسهیلات بانکی به جایگاه‌داران برای اجرای طرح کهاب خبر داد و گفت: تاکنون ۳۵۰ جایگاه عرضه سوخت به مرحله ۱ و ۳ و ۱۱۰ جایگاه در کشور به چرخه کامل طرح کهاب تجهیز شده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز