با طرح «کارگشای ملی»؛ در قبال طلا تسهیلات بگیرید

با طرح «کارگشای ملی»؛ در قبال طلا تسهیلات بگیرید

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران در جدیدترین شرایط پرداخت تسهیلات به مشتریان خود ‌، با هدف پاسخگویی مناسب جهت رفع نیازهای مالی مشتریان و تسهیل و تسریع در فرآیند خدمات، طرح تسهیلاتی «کارگشای ملی» را تدوین و ارائه کرده است.