حمایت بانک دی از ۱۸۴ پروپوزال و طرح پژوهشی

حمایت بانک دی از ۱۸۴ پروپوزال و طرح پژوهشی

اخبار پولی مالی_ بانک دی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، معرفی برند و ایجاد ارتباط بین بانک و مراکز علمی و پژوهشی به منظور حل چالش ها و بهره برداری میدانی از دانش های نوین، تا کنون ۸۹ پروپوزال در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا را مورد حمایت مادی و معنوی قرار داده است.