اجرای طرح پلی پروپیلن ایلام شتاب می‌گیرد

اجرای طرح پلی پروپیلن ایلام شتاب می‌گیرد

اخبار پولی مالی_ جمعی از مدیران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)ضمن بازدید از پروژه پلی پروپیلن پتروشیمی ارغوان گستر ایلام بر شتاب گرفتن اجرای این طرح و حمایت از این پروژه تاکید کردند.