بانک ملی ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تصویب کرد
برای تولید فرآورده های آهکی بوشهر :

بانک ملی ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تصویب کرد

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران با هدف فعال سازی بخشی از ظرفیت های صنایع زیرساختی کشور و هموارسازی مسیر تامین مالی آنها، مشارکت ویژه ای در احداث و راه اندازی مجموعه کارخانجات تولید فرآورده های آهکی استان بوشهر داشته است.

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا افتتاح شد
در ارومیه

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا افتتاح شد

اخبار پولی مالی-  با حضور مدیرعامل بیمه آسیا و مسئولان عالی رتبه استان آذربایجان غربی، شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز