بانک تجارت از «طرح تسهیلاتی نیکان» رونمایی کرد
جهت اعطای تسهیلات خرد و ارزان قیمت:

بانک تجارت از «طرح تسهیلاتی نیکان» رونمایی کرد

اخبار پولی مالی- طرح تسهیلاتی نیکان بانک تجارت بر اساس میانگین سپرده مشتریان با مقاطع 3، 4، 6 و 12 ماهه با بازپرداخت 12 و 24 ماهه تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت می‌کند.