پرداخت ۷۱درصد از تعهدات مالی بانک مسکن در طرح نهضت ملی طی
در کمتر از یک سال

پرداخت ۷۱درصد از تعهدات مالی بانک مسکن در طرح نهضت ملی طی

اخبار پولی مالی_ سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه روند انعقاد قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن در این بانک با سرعت بالایی انجام می‌شود گفت که بانک مسکن تاکنون ذیل قانون جهش تولید مسکن در مجموع از محل آورده متقاضیان و منابع خود بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز