حذف نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران خبرداد؛

حذف نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه

اخبار پولی مالی-پایان آذر ماه آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است و این زمان تمدید نمی شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400