ارتقای رفاه عمومی در طرح ملی فرابیمه به پشتوانه بانک ملت و بیمه «ما»
مدیرعامل بیمه «ما» در جمع نمایندگان سه استان کشور عنوان کرد:

ارتقای رفاه عمومی در طرح ملی فرابیمه به پشتوانه بانک ملت و بیمه «ما»

اخبار پولی مالی_ به منظور تدوام آموزش طرح سراسری فرابیمه ما برای شبکه فروش و نمایندگان 3 استان کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس؛ مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت بیمه «ما» و هیات همراه در سرپرستی استان فارس این شرکت حضور یافت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز