استقبال از طرح صدف بانک ملی ایران
با بررسی نیازها و خواسته های مشتریان صورت گرفت:

استقبال از طرح صدف بانک ملی ایران

اخبار پولی مالی- با آغاز طرح صدف بانک ملی ایران، بیش از 51 هزار حساب برای دریافت این تسهیلات ویژه از سوی مشتریان افتتاح شده است.

طرح “صدف” بانک ملی راهی بازار شد
جهت رفع تمامی نیازهای مالی مشتریان:

طرح “صدف” بانک ملی راهی بازار شد

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران با ارائه تسهیلات و خدمات متنوع بار دیگر در کنار مردم و فعالان‌ اقتصادی جهت رونق اقتصادی کشور گام بر می دارد.