حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
گامی دیگر از مسوولیت های اجتماعی گهرزمین؛

حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

اخبار پولی مالی-شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای مسوولیت های اجتماعی، این بار با اجرای طرح سمات حمایت خود را از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شهرستان سیرجان اعلام نمود.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز