اجرای طرح ساماندهی کارتخوان های بانکی یک مطالبه ملی
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد:

اجرای طرح ساماندهی کارتخوان های بانکی یک مطالبه ملی

اخبار پولی مالی- اجرای طرح ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی به دلیل محاسن متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می کند.